Skolebestyrelsen udarbejder ikke som sådan særskilt  information.  Der henvises til dagsordner, referater og principper.

Mødedatoerne fremgår også af hjemmesiden. Som forældre har man mulighed for at komme de første 15 minutter, hvis man har en problemstilling, man ønsker at rejse. Man bedes dog have et kort skriv, med, som angiver, hvad man ønsker at fremføre, således at bestyrelsen har mulighed for at behandle det efterfølgende

 

 

Principperne findes særskilt på hjemmesiden. Tallet angiver beslutningsåret.

En af skolebestyrelsens opgaver er at vedtage skolens samværsregler. Disse  indgår i skolens værdiregelsæt, men kan også læses særskilt under information/ordensregler.