Målsætning.
Nysted Skole har ikke som sådan en vedtaget målsætning.  Nedenfor kan du læse om nogen af de emner, som på sigt vil indgå i en sådan:
 • Det er skolens overordnede mål, at være det fortrukne valg af skole blandt skoledistriktets forældre.
 • Det er målet at mindst 95% af skolens elever  gennemfører en ungdomsuddannelse. Dette skal kunne måles 4 år efter eleverne er gået ud af 9. klasse
 • At forestille sig en verden, hvor alle elever, forældre og ansatte er enige om alt betragtes som utopi. Derfor er det målet at alle oplever  et ligeværdigt og sagligt samarbejde om de problemstillinger, der opstår.
 • Det er målet, at skolens undervisning skal være præget af årgangssamarbejde, holddeling og fleksibilitet.
 • Det er målet, at  SFO og skole-delen skal samarbejde, så forældre og elever oplever skolen, som én enhed.
 • Det er målet at SFO skal være præget af et højt aktivitetsniveau.
 • Det er målet at skabe en skole, der kan understøtte elevernes brug af digitale hjælpemidler, således at fokus i højre grad bliver på fagpakker og ikke på maskiner.
 
Vision 2020
Nysted Skole vil være
 • et lokalt anerkendt kulturcenter med
 • En to-sporet skole fra bh.kl-9.kl med
Et resursecenter for elever med generelle og akt problemstillinger
En SFO
 
Nysted Skole ønsker
at have et tæt samarbejde med :
Hallen
Daginstitutioner
Fritidstilbud til unge
Tilbud til lokalbefolkningen
 
 
Mission for skolen
 • Vi skal facilitere elever og ansattes læring og udvikling, herunder til stadighed udvikle skolen i overensstemmelse med overordnede mål.
 • Vi skal have tilbud til børn og unge i samarbejde med musikskole og ungdomsskole.
 • Vi skal understøtte et fortsat aktivt foreningsliv i Nysted
 • Vi skal samle kapaciteterne inden for HK, tekniskservice mm.
 • Vi skal skabe et udvidet samarbejde med Folkebiblioteket.
 
 
 
Ledelsen ønsker at udøve ledelse med
 
 
Åbenhed, tillid og ordentlighed
 
 • Åbenhed vises bla ved højt informations niveau og imødekommenhed
 • Tillid vises bla. ved uddelegering af ansvar
 • Ordentlighed skal afspejles i det daglige samvær, respekten for den enkelte, fællesskabet, sagsbehandling, og ikke mindst en anerkendende omgangstone blandt alle.
Brian Brodersen
Skoleleder